מדליקים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.מדליקים

הם פשוטים. החוקיםמדליקים משחקים על מערך ריבועי. על הלוח ישנם תאים שחורים ותאים לבנים. מטרת המשחק היא להציב נורות שיאירו את כל התאים הלבנים. תא מואר על ידי נורה אם הוא ניצב באותה שורה או באותה עמודה ואין תא שחור חוצץ בין הנורה לתא המואר. נוסף לכך אסור שנורה אחת תאיר את חברתה.
לחלק מהתאים השחורים יש מספר. המספר מציין כמה נורות יכולות להיות מוצבות סמוך לקצה התא.
הקלקו לחצן שמאלי כדי להציב נורה. הקלקו לחצן ימני כדי לסמן איקס.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

מדליקים


7x7 קל מדליקים | 7x7 רגיל מדליקים | 7x7 קשה מדליקים | 10x10 קל מדליקים | 10x10 רגיל מדליקים | 10x10 קשה מדליקים | 14x14 קל מדליקים | 14x14 רגיל מדליקים | 14x14 קשה מדליקים | 25x25 קל מדליקים | 25x25 רגיל מדליקים | 25x25 קשה מדליקים

החודש
1. numbrr
200
00:05.19
2. Oryn
121
00:07.35
3. mmyama
46
00:08.08
4. tufelix367 00:08.96
5. niqnna
18
00:12.13
6. puzzleist
43
00:13.87
7. noliai
139
00:14.88
8. aequidens
183
00:16.16
9. batiko 00:19.70
10. Joyce06
7
00:20.41
11. West United
87
00:22.56
12. qobi
176
00:23.61
13. Goochelaar
98
00:26.42
14. lvkaiyi0811
20
00:27.95
15. fugglydo 00:33.46
16. beidaole981 00:34.58
17. lenne
17
00:36.61
18. windex42
25
00:37.32
19. Dorice
189
00:38.18
20. Batrach
43
00:39.64
השבוע
1. mmyama
46
00:08.85
2. tufelix367 00:14.47
3. noliai
139
00:14.88
4. aequidens
183
00:16.16
5. niqnna
18
00:18.77
6. West United
87
00:22.56
7. qobi
176
00:23.61
8. fugglydo 00:33.46
9. windex42
25
00:37.32
10. Dorice
189
00:38.18
11. Batrach
43
00:39.64
12. Kenolo353
73
01:06.02
13. w24w40w
12
01:32.41
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
היום
1. qobi
176
00:23.61
2. Kenolo353
73
01:56.49
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. numbrr
200
00:07.12
2. mtanzer
140
00:07.85
3. sfumato
164
00:08.86
4. TashiroMiraki
172
00:09.36
5. 飞飞
29
00:10.62
6. Nick
217
00:10.71
7. mmyama
46
00:11.17
8. crascodyllea
84
00:11.24
9. Oryn
121
00:11.41
10. 2015YINJ02
139
00:11.83
AO5
1. numbrr
200
00:08.04
2. mtanzer
140
00:08.33
3. TashiroMiraki
172
00:10.40
4. 飞飞
29
00:10.62
5. sfumato
164
00:11.16
6. qqwref
258
00:11.75
7. Oryn
121
00:11.95
8. Nick
217
00:12.38
9. 2015YINJ02
139
00:13.39
10. million
48
00:14.24
AO12
1. numbrr
200
00:09.71
2. mtanzer
140
00:10.60
3. 2015YINJ02
139
00:15.17
4. sfumato
164
00:15.19
5. TashiroMiraki
172
00:15.43
6. qqwref
258
00:16.68
7. Oryn
121
00:17.33
8. Nick
217
00:17.69
9. Douglas Shamlin Jr.
522
00:20.57
10. vowels
200
00:21.12
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1325
00:00.009
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2023-11-30 07:41:48

he.puzzle-light-up.com
השבת פרסומות