מדליקים


תרגמו אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.מדליקים

הם פשוטים. החוקיםמדליקים משחקים על מערך ריבועי. על הלוח ישנם תאים שחורים ותאים לבנים. מטרת המשחק היא להציב נורות שיאירו את כל התאים הלבנים. תא מואר על ידי נורה אם הוא ניצב באותה שורה או באותה עמודה ואין תא שחור חוצץ בין הנורה לתא המואר. נוסף לכך אסור שנורה אחת תאיר את חברתה.
לחלק מהתאים השחורים יש מספר. המספר מציין כמה נורות יכולות להיות מוצבות סמוך לקצה התא.
הקלקו לחצן שמאלי כדי להציב נורה. הקלקו לחצן ימני כדי לסמן איקס.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

מדליקים


7x7 קל מדליקים | 7x7 בינוני מדליקים | 7x7 קשה מדליקים | 10x10 קל מדליקים | 10x10 בינוני מדליקים | 10x10 קשה מדליקים | 14x14 קל מדליקים | 14x14 בינוני מדליקים | 14x14 קשה מדליקים | 25x25 קל מדליקים | 25x25 בינוני מדליקים | 25x25 קשה מדליקים

החודש
1. Oryn
147
00:06.19
2. mmyama
53
00:06.26
3. SilverHawk
177
00:07.87
4. Noooo-dle
47
00:09.99
5. Kimseunghyeon 00:10.50
6. GoldChoco36
105
00:12.89
7. qobi
193
00:13.02
8. Dorice
211
00:13.59
9. Ilbibi
35
00:14.86
10. xnh0x
121
00:15.22
11. Gooboi
25
00:15.61
12. LesAM 00:15.72
13. noliai
155
00:17.50
14. Chi Lam Fung
16
00:18.06
15. Veztanaka
6
00:18.29
16. waggonra 00:23.16
17. EG0hun 00:25.22
18. CapitanCaguama 00:25.42
19. WYJ
8
00:27.08
20. Dicko-san
96
00:27.59
השבוע
1. mmyama
53
00:07.44
2. SilverHawk
177
00:07.87
3. Kimseunghyeon 00:10.80
4. qobi
193
00:13.02
5. xnh0x
121
00:15.22
6. LesAM 00:15.72
7. Dorice
211
00:15.91
8. waggonra 00:23.16
9. CapitanCaguama 00:25.42
10. noliai
155
00:26.86
11. WYJ
8
00:27.08
12. guernica 00:29.36
13. EG0hun 00:35.64
14. Rygs192
9
01:11.98
15. Efran
42
03:19.12
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
היום
1. EG0hun 01:11.76
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. numbrr
241
00:06.66
2. mtanzer
140
00:06.82
3. sfumato
164
00:06.86
4. jaybrainer
189
00:07.06
5. Oryn
147
00:07.13
6. TashiroMiraki
195
00:07.30
7. Arok
98
00:07.42
8. Douglas Shamlin Jr.
604
00:08.36
9. 2015YINJ02
140
00:08.44
10. qqwref
259
00:08.57
AO5
1. numbrr
241
00:06.84
2. mtanzer
140
00:07.17
3. sfumato
164
00:07.60
4. Oryn
147
00:08.02
5. TashiroMiraki
195
00:08.17
6. Arok
98
00:08.35
7. qqwref
259
00:08.60
8. 2015YINJ02
140
00:08.69
9. Nick
217
00:08.94
10. jaybrainer
189
00:09.14
AO12
1. numbrr
241
00:08.56
2. TashiroMiraki
195
00:08.76
3. mtanzer
140
00:09.04
4. Oryn
147
00:09.48
5. sfumato
164
00:09.69
6. qqwref
259
00:10.55
7. Arok
98
00:10.68
8. jaybrainer
189
00:11.03
9. summernight
156
00:11.67
10. Nick
217
00:11.88
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
20
00:00.009
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות.
AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר.
AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר.
תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


פאזלי היגיון נוספים  hideshow

2024-05-26 02:44:01

he.puzzle-light-up.com
הסר פרסומות